3 powerful super foods for the winter

פינה קבועה ברדיו

במשך 7 שנים היתה לי פינה שבועית קבועה בתוכנית הרדיו של פרופ' עמוס רולידר. הפינה עסקה בנושאים הקשורים לתזונת ילדים.

גני התערוכה תל אביב

קניון G יקנעם

יעל דרור

טלפון: 054-6747711

  • White LinkedIn Icon
  • White Yelp Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 by Yael Dror