top of page

3 powerful super foods for the winter

טלויזיה- הופעות בתוכניות בערוץ 2, כיום ערוצים 12 ו-13

 

הופעתי בהרבה תוכניות בטלויזיה, כולל תוכניות בוקר ותוכניות בריאות. דיברתי על נושאים של בריאות, מחקרים חדשים וטיפים בתזונה וספורט.

תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית בוקר בערוץ 13, שודרה בתאריך 4.9
העולם הבוקר 4.9.18
תוכנית הבוקר בערוץ 13, שודרה בתאריך 4.9.
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
העולם הבוקר- פאנל באולפן 26.7.18
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13, שודרה
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
1098366_10200202905507623_805219421_n
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
תוכנית הבוקר של קשת, אוגוסט 2013
SAM_2043000
SAM_2029000
SAM_2030000
SAM_2040000
398145_2595893011880_1091354958_32152611_587898309_n
HPIM5375
HPIM5374
HPIM5376
HPIM5373
bottom of page