top of page

3 powerful super foods for the winter

פינה קבועה ברדיו

במשך 7 שנים היתה לי פינה שבועית קבועה בתוכנית הרדיו של פרופ' עמוס רולידר. הפינה עסקה בנושאים הקשורים לתזונת ילדים.

IMG_0343
IMG_0338
IMG_0337
IMG_0342
IMG_0334
IMG_0348
HPIM5443
HPIM5446
HPIM5437
HPIM5428
HPIM5427
HPIM5426
HPIM5439
HPIM5438
יעל ברדיו קול רגע 005
HPIM5688
יעל ברדיו קול רגע 002
יעל ברדיו קול רגע 003
יעל ברדיו קול רגע 017
יעל ברדיו קול רגע 018
יעל ברדיו קול רגע 015
יעל ברדיו קול רגע 017
יעל ברדיו קול רגע 004
HPIM5582
HPIM5583
HPIM5581
HPIM5588
HPIM5589
HPIM5686
HPIM5687
HPIM5689
HPIM5691
bottom of page