top of page

3 powerful super foods for the winter

ניהול פורום תזונת ספורט

בשנת 2005 הייתי ממקימי אתר הבריאות של שירותי בריאות כללית. הייתי אחראית על מענה בפורום תזונה וספורט וכתבתי כתבות במדור תזונת הספורט. במסגרת האתר צלמתי והדגמתי תרגילי ספורט רבים. העבודה באתר הכללית היתה פורצת דרך בתחום אתרי הבריאות בארץ באותה תקופה, וההצלחה של האתר ובמיוחד של מדור תזונת הספורט הם משהו שאני לא אשכח.

YAEL4
Yael_MA
Yael_betten_ORECH_base
Targil1_MA
עמידה באויר
DSCF2277
_MG_6992
Targil13_Ribooa
Targil3_Ribooa
Targil2_Ribooa
DSCF2318
DSCF62451
bottom of page