top of page

יעוצים

iStock-503865898.jpg


מדידות אישיות
מעקב אחר שינויים בגוף, תוך כדי התהליך התזונתי כדי לעזור לך להשיג את המטרות האישיות.

ביצוע מדידות אישיות זו הזדמנות נפלאה ללמוד על הגוף שלך להבין טוב יותר איפה אתה נמצא. לבדוק האם ירדת במשקל, שרפת שומן, עלית מסת שריר? וכמובן גם כדי להבין איך ההיקפים משתנים במקביל לתהליך התזונתי.
ביצוע המדידות לאורך זמן יעזרו לך לעקוב אחר שינויים המתרחשים בגוף בעת פעילות גופנית, דיאטה או כמובן שילוב של שניהם. לכן מדידות אישיות הן חלק בלתי נפרד של מכל פגישת יעוץ תזונה שנעשה. 

איתור סיכון בריאותי
על פי המדידות שלך, אני אעזור לך להבין אם אתה נמצא כעת בסיכון בריאותי (סוכרת, מחלת לב, וכו ') ולאן צריך לשאוף כדי להפחית את הסיכון הזה. אנו נגדיר את המטרות האישיות שלך מבחינת המדידות יחד על סמך הטבלאות שמראות מה הטווח התיקן ולאן כדי לכוון כספורטאי חובבני/מקצועני. 

הצבת מטרות אישיות
את המטרות האישיות של המדידות, נקבע לפני המין, רמות הפעילות הגופנית והסיכונים הבריאותיים במידה ויש. בהתבסס על מטרות אלה, אוכל לבנות לך את התפריט האישי ואת ההנחיות התזונתיים.

המדידות האישיות כוללות:
• משקל גוף
• מדידת אחוזי שומן בקליפר (4 מקומות מדידה)
• היקף בטן

האם ניתן להגיע למדידות בלבד?
כן.
ניתן להגיע למפגש של מדידות אישיות בלבד ללא יעוץ תזונה. המפגש יהיה 15 דקות ובסופו תקבלו את הנתונים האישיים והיעדים/מטרות לשיפור.

bottom of page